တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ဖောင်းပြင်မြို့နယ်တရားရုံး

  အောင်ဆန်း (၃) လမ်း၊

  အင်ကြင်းမြိုင်ရပ်ကွက်၊

  ဖောင်းပြင်မြို့။

 • ခန္တီးမြို့နယ်တရားရုံး

  ရုံးကြီးလမ်း၊ 

  ဇီးဖြူကုန်းရပ်ကွက်၊ 

  ခန္တီးမြို့။

 • လေရှီးမြို့နယ်တရားရုံး

  မြို့ပတ်လမ်း၊

  အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊

  လေရှီးမြို့

 • လဟယ်မြို့နယ်တရားရုံး

  ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊

  တာလံရပ်ကွက်၊

  လဟယ်မြို့။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ