တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ကသာခရိုင်တရားရုံး

  အမှတ်(၆၄)၊မြို့ပတ်လမ်း၊

  ရပ်ကွက်(၁) ၊ကသာမြို့။

 • ရွှေဘိုခရိုင်တရားရုံး

  ရုံးကြီးလမ်း၊ စုပေါင်းရုံးကြီးဝင်း၊

  အမှတ် (၁၀) ရပ်ကွက်၊

  ရွှေဘိုမြို့

 • ယင်းမာပင်ခရိုင်တရားရုံး

  (ဂ)  ရပ်ကွက်၊ 

  ယင်းမာပင်မြို့။

 • စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

  နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်၊ စည်သူလမ်း

  မုံရွာမြို့

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ