ဒေသန္တရဥပဒေ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာဥပဒေ 2018-10-04
2 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပြတိုက်များဥပဒေ 2018-03-13
3 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစာကြည့်တိုက်များဥပဒေ 2017-12-12
4 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရေယာဉ်များစနစ်တကျပြေးဆွဲရေးဥပဒေ 2017-08-23
5 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ 2017-04-14
6 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ 2016-12-16
7 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဥပဒေ 2016-01-28
8 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပိုင်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းနှင့် အခြားနည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဥပဒေ 2015-04-10
9 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ 2015-04-01
10 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်များဥပဒေ 2015-04-10

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ