တင်ဒါခေါ် ယူခြင်း

စဉ် ခေါင်းစဉ် စတင်မည့်ရက် ပိတ်မည့်ရက် ဒေါင်းလုတ်
1 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခြင်း 2020-12-1 2020-01-2

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ