တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • အရာတော်မြို့နယ်တရားရုံး

  အရာတော်-မြင်းမူလမ်း၊

  အမှတ်(၃)  ရပ်ကွက်၊

  အရာတော်မြို့။

 • စစ်ကိုင်းမြို့နယ်တရားရုံး

  ရုံးကြီးလမ်း၊ ပိုးတန်းရပ်ကွက်၊

  စစ်ကိုင်းမြို့

 • မြင်းမူမြို့နယ်တရားရုံး

  ရဲစခန်းဝင်းလမ်း၊

  အာသောကရပ်ကွက်၊

  မြင်းမူမြို့။

 • မြောင်မြို့နယ်တရားရုံး

  မြောင်-ပရိမ္မလမ်း၊

  မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊

  မြောင်မြို့

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ