တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ခန္တီးခရိုင်တရားရုံး

  ရုံးကြီးလမ်း၊

  ဇီးဖြူကုန်းရပ်ကွက်၊

  ခန္တီးမြို့။

 • မော်လိုက်ခရိုင်တရားရုံး

  စုပေါင်းရုံး၊

  အရာရှိရပ်ကွက်၊

  မော်လိုက်မြို့။

 • တမူးခရိုင်တရားရုံး

  အလောင်းဘုရားလမ်း၊

  ဈေးတန်း(၁)ရပ်ကွက်၊တမူးမြို့။

 • ကလေးခရိုင်တရားရုံး

  အနော်ရထာလမ်း၊

  တပ်ဦးသီတာရပ်ကွက်

  ကလေးမြို့။

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ