တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီးများ


Judge Image

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးဇော်ထူး

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးဇော်ထူးသည် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။

Read More

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ