တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ခန္တီးမြို့နယ်တရားရုံး

  ရုံးကြီးလမ်း၊ 

  ဇီးဖြူကုန်းရပ်ကွက်၊ 

  ခန္တီးမြို့။

 • ဖောင်းပြင်မြို့နယ်တရားရုံး

  အောင်ဆန်း (၃) လမ်း၊

  အင်ကြင်းမြိုင်ရပ်ကွက်၊

  ဖောင်းပြင်မြို့။

 • မော်လိုက်မြို့နယ်တရားရုံး

  ရုံးကြီးလမ်း၊

  အရာရှိရပ်ကွက်၊

  မော်လိုက်မြို့။

 • တမူးမြို့နယ်တရားရုံး

  အလောင်းဘုရားလမ်း၊

  စျေးတန်း (၁) ရပ်ကွက်၊

  တမူးမြို့

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ