တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ကန့်ဘလူခရိုင်တရားရုံး

  ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊

  အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊

  ကန့်ဘလူမြို့။

 • ယင်းမာပင်ခရိုင်တရားရုံး

  (ဂ)  ရပ်ကွက်၊ 

  ယင်းမာပင်မြို့။

 • ကသာခရိုင်တရားရုံး

  အမှတ်(၆၄)၊မြို့ပတ်လမ်း၊

  ရပ်ကွက်(၁) ၊ကသာမြို့။

 • ကလေးခရိုင်တရားရုံး

  အနော်ရထာလမ်း၊

  တပ်ဦးသီတာရပ်ကွက်

  ကလေးမြို့။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ