တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ကလေးမြို့နယ်တရားရုံး

  အနော်ရထာလမ်း၊

  တပ်ဦးသီတာရပ်ကွက်၊

  ကလေးမြို့။

 • ကလေးဝမြို့နယ်တရားရုံး

  ရုံးကြီးလမ်း၊

  အမှတ်(၂)  ရပ်ကွက်၊

  ကလေးဝမြို့။

 • မင်းကင်းမြို့နယ်တရားရုံး

  အမှတ်(၂၇)၊ ရုံးကြီးလမ်း၊

  အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊

  မင်းကင်းမြို့

 • ကောလင်းမြို့နယ်တရားရုံး

  သန္တာလမ်း၊ 

  ကျော်ဇေယျာ(၁) ရပ်ကွက်၊

  ကောလင်းမြို့

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ