တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ဝက်လက်မြို့နယ်တရားရုံး

  ဗိုလ်ရိုင်လမ်း၊

  နယ်မြေ(၁)၊ မင်းရပ်ကွက်၊

  ဝက်လက်မြို့

 • ရွှေဘိုမြို့နယ်တရားရုံး

  ရုံးကြီးလမ်း၊ 

  စုပေါင်းရုံးကြီးဝင်း၊

  အမှတ် (၁၀) ရပ်ကွက်၊

  ရွှေဘိုမြို့

 • ကနီမြို့နယ်တရားရုံး

  ရုံးကြီးလမ်း၊

  အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊

  ကနီမြို့

 • ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်တရားရုံး

  ညောင်ပင်ကြီး- ပခုက္ကူလမ်း၊

  အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊

  ဆားလင်းကြီးမြို့

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ