တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ရွှေဘိုမြို့နယ်တရားရုံး

  ရုံးကြီးလမ်း၊ 

  စုပေါင်းရုံးကြီးဝင်း၊

  အမှတ် (၁၀) ရပ်ကွက်၊

  ရွှေဘိုမြို့

 • ဝက်လက်မြို့နယ်တရားရုံး

  ဗိုလ်ရိုင်လမ်း၊

  နယ်မြေ(၁)၊ မင်းရပ်ကွက်၊

  ဝက်လက်မြို့

 • ခင်ဦးမြို့နယ်

  ရုံးကြီးလမ်း၊

  အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊

  ခင်ဦးမြို့။

 • ကန့်ဘလူမြို့နယ်တရားရုံး

  မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊

  အမှတ် (၂)ရပ်ကွက်၊

  ကန့်ဘလူမြို့။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ