• Sagaing High Court

  နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်၊ စည်သူလမ်း

  မုံရွာမြို့

 • Sagaing District Court

  ရုံးကြီးလမ်း၊ ပိုးတန်းရပ်ကွက်

  စစ်ကိုင်းမြို့

 • Monywa District Court

  ရုံးကြီးလမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်

  မုံရွာမြို့

 • Yinmabin District Court

  (ဂ)  ရပ်ကွက်၊ 

  ယင်းမာပင်မြို့။